2.10.2014

Alkoholin mainontakielto: "jaettavan sisällön" epämääräisyys

Kaikki on jaettavissa, eli kaikki on kiellettävä. Kaikki on laitonta.
Takaisin blogin ääreen uskomattoman pitkän ajan jälkeen. Esitän yhden näkökulman paljon viime aikoina puhuttaneeseen alkoholilain muutokseen, joka koskee alkoholilain pykäliä 33 sekä 40, ja tulee voimaan tammikuussa 2015.

Todennäköisesti kaikki, jotka lukevat tämän tekstin, ovat lukeneet jotain alkoholin mainontaa koskevien pykälien muutoksesta. Muutoksesta on - varsin ymmärrettävästi - käyty jo paljon keskustelua baaripöydistä sosiaaliseen mediaan. Asia, mitä en ole itse vielä nähnyt kenenkään nostavan esille, on eräs uudistukselle kriittisen käsitteen hassunhauska ja epäselvä määritelmä sekä käyttötapa. Tarkoitan lakitekstin sisältämää "jaettavan sisällön" käsitettä.


Alla on lainaus Ylen uutisesta:

Lakitekstin mukaan mietojen alkoholijuomien mainonta on kiellettyä, jos "kaupallinen toteuttaja [ - - ] saattaa palvelun välityksellä kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä."
Jos lakitekstiä tulkitaan tarkasti, esimerkiksi panimoiden ja ravintoloiden oikeus mainostaa tuotteitaan Facebook-sivuillaan tai ravintolayrittäjän omassa Facebook-profiilissa kiristyy tai jopa loppuu.
Näin tapahtuu ainakin, mikäli Valvira katsoo, että ravintolan Facebook-päivityksen jakaminen on laissa tarkoitettu "kuluttajan jaettavaksi tuotettu sisältö".
Lakia valmistelemassa ollut sosiaali- ja terveysministeriöön kuuluva hallitusneuvos Ismo Tuomisen mukaan "Facebook tietää asian ja nyt katsotaan pystyykö se muuttamaan palveluaan siten, että Suomen lain toteuttaminen alkoholimainonnassa onnistuisi helpommin. - - Tämän lain ydin on siinä, että laki kieltää sellaisen mainonnan tekemisen, jossa on tarkoitettu, että kuluttajat jakavat sitä".

Ylen mukaan "Tuominen kertoo kuitenkin tavanneensa esimerkiksi Facebookin edustajan ja keskustelleensa tulevasta lakimuutoksesta. Tuomisen mukaan on viime kädessä Facebookin asia, haluaako se muuttaa jaa-toimintoa siten, että alkoholialan toimijan päivitysten jakaminen olisi estettävissä."


Tässä vielä siis tiivistetty paketti lainauksista:

  • Mietojen alkoholijuomien mainonta on kiellettyä, jos kaupallinen toteuttaja saattaa palvelun välityksellä kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa, sanallista tai kuvallista, sisältöä.
  • Tuomisen mukaan lain ydin on siinä, että laki kieltää kuluttajien jaettavaksi tarkoitetun mainonnan tekemisen.
  • Facebookin edustajien kanssa käydään keskustelua siitä, voiko se muuttaa palveluaan siten, ettei alkoholialan kaupallisten toimijoiden sisältöä olisi mahdollista jakaa Facebookin "Jaa"-painikkeen kautta.

"Jaettava sisältö", "jaettavissa oleva sisältö" sekä "jaettavaksi tarkoitettu sisältö" ovat eri asioita. Tuominen puhuu lainauksessaan jaettavaksi tarkoitetusta sisällöstä, itse lakiteksti puhuu jaettavasta sisällöstä. Lyhyet, karkeat luonnehdinnat alla:
  • Jaettava sisältö: epämääräinen - tarkoitetaanko jo jaettua sisältöä vai jaettavissa olevaa sisältöä?
  • Jaettavissa oleva sisältö: sisällön käyttäjien on mahdollista jollain tavalla jakaa tuo sisältö.
  • Jaettavaksi tarkoitettu sisältö: sisältö on tehty siinä tarkoituksessa, että sisällön käyttäjät jakaisivat sen tai ainakin osan siitä.

Lakitekstiin kuuluva "jaettava sisältö" on epämääräinen. Tarkoittaako laki jo jaettua sisältöä vai sisältöä, joka on mahdollista jakaa? Tuomisen "jaettavaksi tarkoitettu sisältö" tarkoittaa puolestaan sitä, että ainakin yksi tarkoitus sisällön tuottamisessa on ollut se, että sitä jaettaisiin.

Facebookin edustajien kanssa käyty keskustelu siitä, että alkoholitoimijoiden uutisia ei voisi jakaa Facebookin "Jaa"-painiketta käyttäen, viittaa Tuomisen puheessa johonkin muuhun määritelmään kuin "jaettavaksi tarkoitettuun sisältöön": kukaan alkoholialan toimija kyseisen lakipykälän ollessa voimassa ei varmasti tuota esimerkiksi Facebookiin sisältöä, joka olisi tarkoitettu jaettavaksi.

Mitä sitten "jaettavalla sisällöllä" tarkoitetaan? Internetissä käytännössä mikä tahansa sisältö on jaettavissa. Facebookin "Jaa"-toiminnon käytöstä poistaminen ei tee sisällöstä "jakamatonta sisältöä".

Kaikki on jaettavissa, eli kaikki on kiellettävä. Kaikki on laitonta.Tekstiä muokattu 10.10.2014: Vanha otsikko "Uusi alkoholilaki - "jaettavan sisällön" epämääräisyys" on vaihdettu otsikkoon "Alkoholin mainontakielto: "jaettavan sisällön" epämääräisyys". Alkoholin mainontakiellossa ei ole kyse uudesta alkoholilaista vaan tämänhetkisen alkoholilain 33. sekä 34. §:n muuttamisesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti